From oct 2010 my educational posts are published only on Pip

19 juni 2011

Allmänhetens public service-utredning

Välbehövlig Allmänhetens public service-utredning skriver

I dag startar allmänhetens public service-utredning, en helt öppen och interaktiv utredning som bygger på ditt och många andra http://www.blogger.com/img/blank.gifmänniskors deltagande. I utredningen kan du bland annat hjälpa till att undersöka möjliga alternativ till dagens TV-avgift, diskutera och problematisera programbolagens utbud och eventuella begränsningar av detta, se över bolagens oberoende och hur det kan garanteras i framtiden, samt få en chans att forma framtidens TV och radio. Public service är radio och TV i allmänhetens tjänst. Och allmänheten, det är vi tillsammans.


Delta

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar