From oct 2010 my educational posts are published only on Pip

10 aug. 2011

Det som är viktigt för någon är viktigt för alla

Internet är fullt av subjektiva åsikter. Med tillräckligt många olika subjektiva åsikter har jag en chans att skapa mig en uppfattning själv. Med en journalists bearbetning har jag en chans att skapa mig en uppfattning utifrån den journalistens bearbetning. Mina flöden från sociala medier inlagda i en mer överskådlig vy med t ex Flipboard ger mig mängder av olika åsikter på ett hanterligt sätt.

Men du kommer bara att läsa om, lyssna och se på sådant som intresserar dig hävdas det ofta. Och då får du fortfarande inte en rättvis bild av världen. Journalister och redaktörer hjälper oss att lyfta fram det jag inte visste att jag behöver veta.

Då tänker jag på #förjohannasskull. Nu var det ett känt namn - Federley - som hjälpte till att få fart på spridningen av den personliga kampanj som gav mig insyn i cystisk fibros, men det var social validering genom andra människors engagemang som gjorde att jag blev nyfiken på något som inte alls rör mig personligen. Det går att få en mängd människor att läsa om ett ämne och till och med åka till Vansbro och simma trots vattenskräck, om man tycker att något är väldigt viktigt - om det är viktigt - för någon.

I efterhand fick kunskapen om sjukdomen ytterligare spridning när journalister och redaktörer publicerade den genomförda kampanjen. Själv hade jag aldrig läst de inläggen om jag inte hade sett engagemanget på Twitter först. Medier har för vana att lyfta fram allt möjligt ointressant t ex i nyhetstorka.

Vattenrädda Johanna simmade
Johannas blogg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar