From oct 2010 my educational posts are published only on Pip

10 jan. 2011

De Andra - Onormala - Obegränsade

Jag läser Kvinnor män och alla andra av Jens Rydström och David Tjeder. Inget nytt under himlen, men det tål att påminna sig själv om detta emellanåt.

De maktägande skapar de andra och beskriver och definierar dem som avvikande för att skapa den normalitet som omsluter dem själva och gör deras livsval självklara och naturliga. De Andra reduceras till sin annorlundahet, så att en kvinna bara är kön, en homosexuell bara sexualitet, en invandrare bara etnicitet och en person i rullstol reduceras till sin funktionsnedsättning.


Jag har aldrig velat vara normal. Normalt är begränsat. Normala normaliserar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar